Els Gegantons

 

Alçada 2,45 m (gegantó) / 2,40 m (gegantona)

Pes 18 kg (gegantó) / 18 kg (gegantona)

Material Fibra de vidre

Constructor Joan Miró Oró

Estrena 11-12-2011 (gegantó)  15-12-2012 (gegantona)

 

L’Arlequí i la Bruixa Úrsula van ser les primeres figures que va tenir la Colla. Això fa que siguin l’element més representatiu de l’entitat, és per aquest motiu que n’apareixen les siluetes al logotip de la Colla.

L’any 2007 es va estrenar l’Arlequí original, construït pels mateixos membres de la Colla. El 2008 fou remodelat pel taller de joguines Hernández, d’Olot, i l’any 2011 es va estrenar l’actual gegantó.

Des del dia 13 de febrer de l’any 2010, l’Arlequí viatja acompanyat de la seva parella, la Bruixa Úrsula, construïda també pel taller de joguines Hernández. L’any 2012 s’estrenava l’actual gegantona, que duu un corb a l’espatlla esquerra.